Misyon - Vizyon

 

 

Yunus Emre

 

Manevi dünyamızın sonsuz ufkunda yol almamıza vesile olan, Türk dünyasının öncü düşünürlerinden Yunus Emre’nin, 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği’nin kurulmaya başladığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu havzasında doğup yaşadığı bilinmektedir.

 

Manevi yükselişini Taptuk Emre Dergahı’nda yaşayan Yunus Emre, yüzyıllar öncesinde yaşamış olmasına rağmen zamanı ve mekanı aşan evrensel düşünceleriyle tüm insanlığı kucaklayan söylemlerde bulunmuş ve tasavvufi fikirleriyle herkese rehber olmuştur. Ülkemizin muhtelif yerlerinde olduğu rivayet edilen Yunus Emre türbelerinden birinin de Ünye ilçemizde oluşu şehrimiz ile Yunus arasında ayrıca manevi bir bağ oluşturmaktadır.

 

Bu doğrultuda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızın, özellikle gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve değerler eğitimi anlamında Ünye ilçemizde hizmete sunduğumuz “Yunus Emre Kuruluş Kampımız”la Anadolu’nun bağrından çıkıp tüm dünyayı kuşatan enginliğe sahip ünlü mutasavvıfımızın adını yaşatıyoruz.